Fondsenwervende instellingen en Van Ree & Van Driel

De meeste fondsenwervende organisaties verrichten BTW-vrije prestaties. Veel van deze prestaties worden gefinancierd met gelden die afkomstig zijn van donateurs, legaten, kerkelijke instellingen, bedrijven, etc. Ook overheidssubsidies zijn een bron van inkomsten.

De Wet Omzetbelasting stelt onder voorwaarden de genoemde ontvangsten vrij, wat betekent dat over de ontvangen bedragen geen BTW verschuldigd is. De gestelde voorwaarden zijn echter zeer complex. Het niet voldoen aan deze voorwaarden betekent dat de vrijstelling niet van toepassing is, waardoor de totale opbrengst van de ontvangen bedragen effectief ca. 16% is.

De genoemde voorwaarden houden ondermeer in dat het bij de activiteiten (dit kunnen zowel fondsenwervende activiteiten zijn als activiteiten in het kader van de doelstelling) gaat om ‘bijkomstige leveringen en diensten’ waarbij de opbrengsten onder bepaalde grensbedragen moeten blijven. Ook mogen deze activiteiten geen verstoring van concurrentieverhoudingen opleveren.

Het is voor u als directeur, bestuurder of controller, dus van het grootste belang dat u zeker weet dat aan de voorwaarden voor BTW-vrijstelling is voldaan. Daarnaast is het van belang dat indien u ziet aankomen dat niet meer aan de voorwaarden is voldaan, onderzocht wordt op welke wijze de negatieve BTW-gevolgen achterwege kunnen blijven.

Van Ree & Van Driel BTW-specialisten adviseert en begeleidt instellingen zonder winstoogmerk in het algemeen, en fondsenwervende instellingen in het bijzonder, bij de bepaling van hun BTW-positie. Daarbij worden uw huidige BTW-risico’s in kaart gebracht en wordt aangegeven welke mogelijkheden er voor u zijn om een en ander zodanig te organiseren dat u in de toekomst het risico op naheffingen en boetes minimaliseert. Veelal is dit een kwestie van zo goed mogelijk repareren en vervolgens tijdig anticiperen.

Van Ree & Van Driel zorgt ervoor dat u uw BTW-risico’s zo veel als mogelijk beperkt (risico’s ombuigt naar zekerheden) en dat u uw kansen om BTW te besparen maximaal benut en omzet in opbrengsten. Uw beleid wordt BTW-proof en problemen cq. tekortkomingen worden in gezamenlijk overleg met de belastingdienst naar tevredenheid opgelost. Graag stellen wij onze expertise ook aan u en uw organisatie beschikbaar.