Zorginstellingen

 • Ouderen-en verpleeghuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugzorg
 • Kraamzorg
 • Maatschappelijk werk en opvang
 • Palliatieve zorg
 • Thuiszorg
 • Verslavingszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg

 

Andere instellingen

 • Musea
 • Woningbouwcorporaties en -verenigingen
 • Overheidsinstellingen
 • Stichtingen en verenigingen met sociale en culturele prestaties
 • Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten
 • Fondswervende instellingen
 • Kerkelijke instellingen
 • Uitvaartbranche