Heeft u te maken met nieuw- of verbouw, samenwerkingsverbanden, uitlenen van eigen personeel, verrichten van administratieve of secretariële diensten voor een andere stichting, verstrekken van maaltijden, dienstverlening naast uw onbelaste kernactiviteiten, exploitatie van een kantine, contractactiviteiten, met . . . ?

Bijna altijd leveren deze activiteiten een BTW-kans of een BTW-risico op. Dit betekent dat u kosten kunt besparen òf (en dat is minder plezierig) dat u straks bij een belastingcontrole geconfronteerd wordt met mogelijk omvangrijke naheffingen.

Om uw kansen en risico’s in beeld te brengen heeft Van Ree & Van Driel een quick scan ontwikkeld die wij gezamenlijk met u invullen en bij voorkeur jaarlijks actualiseren.

Met onze analyse van deze quick scan krijgt u antwoord op twee hoofdvragen:

  • Zijn er activiteiten die ik zodanig kan organiseren dat de BTW-voorbelasting kan worden teruggevorderd, waardoor ik met lagere kosten te maken heb?
  • Waar en met welke activiteiten loop ik het risico dat ik BTW af moet dragen
    en hoe groot zijn die risico’s?

Op basis van de uitkomsten van deze scan adviseren wij u hoe te handelen, zodat u kansen omzet in opbrengsten en risico’s ombuigt naar zekerheden. Uw beleid wordt BTW-proof en problemen cq. tekortkomingen worden in gezamenlijk overleg met de belastingdienst naar tevredenheid opgelost.